Гуськов Богдан Валерійович

У 2011 році закінчив перший медичний факультет Київського медичного університету.

Інтернатуру з внутрішніх хвороб (терапії) проходив на базі 12 міської лікарні та Лікарні для вчених НАН України. У 2013 спеціалізація по кардіології в іститутів кардіології імені М.Д.Стражеска.

Трудову діяльність розпочав у 2010 році медбратом реанімації Броварської районної лікарні. Після інтернатури працював в лікарні для вчених НАН України у відділенні кардіореанімації та паралельно, у відділі рентгенедоваскулярної хірургії (інтервенційної кардіології і реперфузійної терапії з катетеризаційною лабораторією) інституту кардіології імені М.Д.Стражеска.

З 2015 року у відділенні кардіореанімації Олександрівської клінічної лікарні міста Києва.

Публікації:

http://family-medicine.com.ua/article/view/166802

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sis_2015_3_3

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sis_2017_4_5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.